DOKUMENTY

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 702 oraz wykupioną gwarancję ubezpieczeniową: Signal Iduna PTU S.A. Wszystkie organizowane przez nas obozy są zgłoszone do kuratorium. Kadrę stanowią nauczyciele, trenerzy i wychowawcy posiadający odpowiednie uprawnienia.

back to top button